Over Haarlemwinkelstad


Haarlemwinkelstad is een initiatief van Pop-Up Solutions in samenwerking met de Gemeente Haarlem en diverse andere partijen die zich aangesloten hebben om Haarlem een nog aantrekkelijkere winkelstad te maken.

De primaire doelstelling is om de toenemende winkelleegstand in de stad tegen te gaan.
Om dit te realiseren werken diverse belanghebbenden samen om de mogelijkheden die er in de stad zijn weer te geven en om partijen bij elkaar brengen.

Met de site www.haarlemwinkelstad.nl willen we een platform bieden waar zoekers naar en aanbieders van (tijdelijk) beschikbare winkelruimte elkaar kunnen vinden.

We willen startende en bestaande (lokale, regionale en nationale) ondernemers en ondernemingen stimuleren om nieuwe initiatieven te ontplooien in Haarlem en we zullen daar een actieve rol in gaan spelen door partijen te verbinden en waar mogelijk te ondersteunen om ideeën uit te wisselen en mogelijk opportunity's te bekijken.

Verder zullen we in 2016 diverse lokale initiatieven op gaan zetten die gebruikmaken van leegstaande panden om er voor te zorgen dat Haarlem de beste winkelstad van Nederland blijft.

Doelstellingen


  • Toenemende winkelleegstand tegen gaan
  • Verbeteren aanblik van de winkelstraten
  • Commercieel toegevoegde waarde creëren, ook voor de lange termijn
  • Bij elkaar brengen belanghebbenden en zorgen voor consensus
  • Creativiteit en ondernemerschap stimuleren
  • Startende / kleine ondernemers op weg helpen
  • Versterken profilering Haarlem beste winkelstad

 

Partners